Advokaadibüroo Paul Varul maksuõiguse praktika ja teenused


Advokaadibüroo Paul Varul tugev maksuõiguse praktika moodustab olulise osa büroo igapäevatööst. Meie eesmärk on pakkuda klientidele lahendusi, mis tagavad maksukulude optimeerimise mõistliku aja- ja ressursikuluga ning arvestavad Eesti ja Euroopa Liidu maksupoliitikas toimuvat. Kogenud maksuõiguse meeskond on tihedalt seotud büroo teiste nõustamisüksustega, mis võimaldab meil pakkuda parimaid maksuefektiivseid lahendusi, säilitades samal ajal realistliku ning liigseid riske vältiva lähenemise.

Büroo maksuõiguse üksus on puutunud tihedalt kokku arvukate kinnisvaratehingute läbiviimisega Baltikumis ja Venemaal ning osalenud suuremahuliste ühinemiste, ülevõtmiste ja restruktureerimiste sisenemis- ja väljumisstrateegiate väljatöötamises. Peale selle nõustame pidevalt mitmeid rahvusvahelist ravimitootjat ning investeerimisfonde Euroopa Liidu käibemaksu kohaldamise küsimustes.

Peamiselt oleme keskendunud äriühingute kohalike ja piiriüleste tehingute nõustamisele ning äriühingute ja eraisikute maksude planeerimisele. Samuti nõustame oma kliente käibemaksu-, aktsiisi- ja tolliküsimustes. Meie bürool on laialdased kogemused rahvusvahelise maksuõiguse alal, sh Euroopa Liidu maksudirektiivide kohaldamisel.

Traditsiooniliselt tugev kohtuvaidluste praktika annab olulise panuse ka maksuõiguse üksuse töösse. Näitena võib tuua AS Sylvester endiste aktsionäride esindamist kohtus Maksu- ja Tolliameti vastu. Riigikohus jättis 17. juuni 2009. a otsusega rahuldamata Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse kassatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtu 19. jaanuari 2009 kohtuotsusele, millega oli antud õigus Sylvesteri endistele aktsionäridele. Tegemist on seni mahukaima maksuvaidlusega Eesti kohtupraktikas. Me esindame maksumaksjaid nii Eestis kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Maksuõiguse üksust juhib partner Helmut Pikmets, kellel on 15 aastat praktilist kogemust maksuvaidluste lahendamisel. Lisaks klientide igapäevasele nõustamisele esinevad büroo advokaadid seminaridel ning avaldavad artikleid maksuõigust puudutavatel teemadel. Maineka Legal Media Groupi väljaanne Expert Guides on tunnistanud Helmut Pikmetsa üheks Eesti juhtivaks maksueksperdiks.

Tunnustatud õigusturuülevaateid koostav väljaanne Legal 500 ning büroode maksuõiguse praktikat hindav käsiraamat Tax Directors Handbook on nimetanud Advokaadibürood Paul Varul üheks Eesti parimaks õigusnõustajaks maksuõiguse valdkonnas.

Advokaadibüroo Paul Varul nõustab oma kliente kõikides maksuõigusega seotud valdkondades:

-    füüsiliste ja juriidiliste isikute maksustamine
-    rahvusvaheline maksustamine
-    maksumaksja esindamine maksu- ja kohtumenetluses
-    maksumaksja esindamine täitemenetluses ja maksuvõla ajatamisel
-    maksuriskide auditite (Tax Due Diligence) läbiviimine
-    tehingutega seotud maksuriskide analüüs ja tehingute struktureerimine
-    siirdehindade regulatsioon
-    nõustamine tolliküsimustes

Maksuõiguse valdkonna kontaktisik:
Helmut Pikmets

vandeadvokaat ja partner

Tel: +372 626 4300
helmut.pikmets@varul.ee

Tallinna kontor
Ahtri 6A
10151 Tallinn
Tel: 626 4300
Faks: 626 4306
Tartu kontor
Kaluri 2
51004 Tartu
Tel: 730 1610
Faks: 730 1620
2009 © Advokaadibüroo Paul Varul. Kõik õigused kaitstud