Sissejuhatus


Riigikohus jättis Sylvesteri kohtuasjas 17. juuni 2009. a kohtuotsusega muutmata Tartu Ringkonnakohtu ja Tartu Halduskohtu varasemad otsused, millega olid tühistatud Lõuna maksu- ja tollikeskuse poolt Sylvester AS-i endistele aktsionäridele tehtud maksuotsused.

Käesolevas infokirjas annab Riigikohtu seisukohtadest ülevaate vandeadvokaat ja partner Helmut Pikmets, kes esindas selles maksuvaidluses teiste esindajate seas Sylvesteri endisi aktsionäre.

Lisaks käsitletakse infokirjas teisi maksuõiguse valdkonna aktuaalseid teemasid.

Nõunik Jaak Parre analüüsib küsimust, kas see, et riik murdis oma varem antud lubadusi ja teatas tulumaksumäära tõstmisest ette väga lühikest aega, on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Vandeadvokaat Vaido Põldoja selgitab, millised maksuriskid võivad tuleneda aktsiakapitali vähendamisest ning milline roll on asjaolul, et äriühing võttis kapitali vähendamise ette enne 2009. a tulumaksuseaduse muudatuste jõustumist. Advokaat Sergei Jegorov vaatleb maksuriski, mis on seotud tööandja sõiduauto kasutamisega, ja analüüsib võimalusi riski vältimiseks. Omanikutulu maksustamist palgatuluna analüüsivad kohtupraktika võtmes Vaido Põldoja ning Helmut Pikmets. Advokaat Marko Kairjak selgitab karistusõigusliku vastutuse teemat maksuõigussuhtes tulenevalt 15. märtsil 2007 jõustunud seadusemuudatustest. Vandeadvokaat ja partner Helmut Pikmets käsitleb maksuvõla ajatamisega seonduvat, sealhulgas 1. jaanuaril 2009 jõustunud maksukorralduse seaduse muudatusi.

Infokirja lõpus on võimalik tutvuda Advokaadibüroo Paul Varul maksuõiguse valdkonna praktika ja teenustega.

Maksuõiguse valdkonna kontaktisik:
Helmut Pikmets

vandeadvokaat ja partner

Tel: +372 626 4300
helmut.pikmets@varul.ee

Tallinna kontor
Ahtri 6A
10151 Tallinn
Tel: 626 4300
Faks: 626 4306
Tartu kontor
Kaluri 2
51004 Tartu
Tel: 730 1610
Faks: 730 1620
2009 © Advokaadibüroo Paul Varul. Kõik õigused kaitstud