Advokaadibüroo Paul Varul maksuõiguse praktika ja teenused

Advokaadibüroo Paul Varul tugev maksuõiguse praktika moodustab olulise osa büroo igapäevatööst. Meie eesmärk on pakkuda klientidele lahendusi, mis tagavad maksukulude optimeerimise mõistliku aja- ja ressursikuluga ning arvestavad Eesti ja Euroopa Liidu maksupoliitikas toimuvat. Kogenud maksuõiguse meeskond on tihedalt seotud büroo teiste nõustamisüksustega, mis võimaldab meil pakkuda parimaid maksuefektiivseid lahendusi, säilitades samal ajal realistliku ning liigseid riske vältiva lähenemise.


Büroo maksuõiguse üksus on puutunud tihedalt kokku arvukate kinnisvaratehingute läbiviimisega Baltikumis ja Venemaal ning osalenud suuremahuliste ühinemiste, ülevõtmiste ja restruktureerimiste sisenemis- ja väljumisstrateegiate väljatöötamises. Peale selle nõustame pidevalt mitmeid rahvusvahelisi ravimitootjaid ja  investeerimisfonde äriühingu maksustamise, sh Euroopa Liidu käibemaksu regulatsiooni kohaldamise küsimustes.


Peamiselt oleme keskendunud äriühingute kohalike ja piiriüleste tehingute nõustamisele ning äriühingute ja eraisikute maksude planeerimisele. Samuti nõustame oma kliente käibemaksu-, aktsiisi- ja tolliküsimustes. Meie bürool on laialdased kogemused Euroopa Liidu ja rahvusvahelise maksuõiguse alal.

 

Büroo traditsiooniliselt tugev kohtuvaidluste praktika annab olulise panuse ka maksuõiguse üksuse töösse. Näitena võib tuua mitmete AS Sylvester endiste aktsionäride esindamist kohtus Maksu- ja Tolliameti vastu. Riigikohus jättis 2009. a suvel rahuldamata maksuhalduri kassatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtu kohtuotsusele, millega anti õigus Sylvesteri endistele aktsionäridele. Tegemist on seni mahukaima maksuvaidlusega Eesti kohtupraktikas. Lisaks maksumaksjate esindamisele Eesti kohtutes, esindame kliente ka Euroopa Inimõiguste Kohtus. Käesoleva ajal on Euroopa Inimõiguste kohtus läbivaatamisel meie büroo kolme kliendi kaebused seoses maksuõigusrikkumistega.


Lisaks esindame oma kliente kriminaalmenetluses maksukuritegudega seonduvalt. Enamlevinud on nn. fiktiivsete arvete kajastamisel põhineva käibe- ja tulumaksu  ning ümbrikupalkadega seotud asjad. Kuigi suurema osa selles valdkonnas moodustab klientide kaitsmine kohtus, pöörame olulist tähelepanu ka läbirääkimistele prokuröridega klientide vastutusest vabastamiseks, mittekaristuslikke meetmete kohaldamiseks või karistuse kergendamiseks.


Maksuõiguse üksust juhib partner Helmut Pikmets, kellel on 15 aastat praktilist kogemust maksuvaidluste lahendamisel. Helmut Pikmets tegeleb peamiselt ettevõtete maksustamisega ja maksuvaidlustega ning maksumaksjate kaitsmisega kriminaalmenetluses. Üksusesse kuuluvad vandeadvokaat Vaido Põldoja, kes on spetsialiseerunud ettevõtete maksustamisele, käibemaksuküsimustele ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele maksustamisele, advokaat Sergei Jegorov, kes nõustab kliente kes nõustab kliente käibe- ja tulumaksu ning tolliga seotud küsimustes ja teostab maksuriskide auditeid. Samuti osalevad maksuõiguse üksuse töös karistusõiguse asjatundjad advokaadid  Marko Kairjak ja Ramon Rask. Nõunik Jaak Parre abistab maksuüksust põhiseadusega seotud vaidlustes.


Lisaks klientide igapäevasele nõustamisele esinevad büroo advokaadid seminaridel ning avaldavad artikleid maksuõigust puudutavatel teemadel. Maineka Legal Media Groupi väljaanne Expert Guides on tunnistanud Helmut Pikmetsa üheks Eesti juhtivaks maksueksperdiks.


Tunnustatud õigusturuülevaateid koostav väljaanne Legal 500 ning büroode maksuõiguse praktikat hindav käsiraamat Tax Directors Handbook on nimetanud Advokaadibürood Paul Varul üheks Eesti parimaks õigusnõustajaks maksuõiguse valdkonnas.

 

Advokaadibüroo Paul Varul nõustab oma kliente kõikides maksuõigusega seotud valdkondades:

 • äriühingute maksustamine
 • tehingutega seotud maksuriskide analüüs ja tehingute struktureerimine
 • maksuriskide auditite (Tax Due Diligence) läbiviimine vältimaks  maksumenetluste algatamist ja maksuotsuste tegemist maksuhalduri poolt
 • rahvusvaheline maksustamine
 • Euroopa Liidu maksuõigus
 • siirdehindade regulatsioon
 • nõustamine tolli- ja aktsiisiküsimustes
 • füüsiliste isikute maksustamine
 • maksumaksja esindamine maksu- ja kohtumenetluses
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute esindamine kriminaalmenetluses kohtueelsel uurimisel, läbirääkimistel prokuratuuris ja kohtumenetluses
 • maksumaksja esindamine täitemenetluses ja maksuvõla ajatamisel

Maksuõiguse valdkonna kontaktisik:
Helmut Pikmets

vandeadvokaat ja partner

Tel: +372 626 4300
helmut.pikmets@varul.ee

Tallinna kontor
Ahtri 6A
10151 Tallinn
Tel: 626 4300
Faks: 626 4306
Tartu kontor
Kaluri 2
51004 Tartu
Tel: 730 1610
Faks: 730 1620
2009 © Advokaadibüroo Paul Varul. Kõik õigused kaitstud