Pärnu Raamatupidamis-konverents 2009

26.- 27. novembril 2009 toimub Strand SPA & Konverentsihotellis Pärnu Raamatupidamiskonverents 2009, kus Advokaadibüroo Paul Varul partner ja vandeadvokaat Helmut Pikmets esineb ettekandega, mis käsitleb äritegevuse ümberkorraldamisega kaasnevaid peamisi maksuküsimusi.

Helmut Pikmets kõneleb äritegevuse ümberkorraldamisega kaasnevatest peamistest maksuküsimustest tulenevalt praegusest majanduskeskkonnast, mis sunnib paljusid ettevõtjaid oma senist tegevust ning struktuuri muutma. Näiteks võib olla ellujäämise seisukohalt vajalik äriühingu jagunemine või ühinemine aga ka likvideerimine. Selline tegevus põhjustab ka maksunduslikke tagajärgi, mis tuleb ebameeldivate üllatuste vältimiseks eelnevalt hästi läbi mõelda (näit. vääral maksustamisel sisendmaksu tagasisaamise probleemid). Ettevõtte jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel vara üleandmisel võivad tõusetuda nii tulu- kui käibemaksu riskid, samuti tuleb arvestada kinnisasju puudutavaid erisusi.

Samuti tuleb kõne alla ettevõtte ülemineku ja õigusjärgluse teema ning sellega kaasnev vastutuses võõra maksukohustuse eest. Tulumaksu osas pööratakse tähelepanu tehingu väärtusele ning turutingimustele mittevastava tehingu maksustamisele tulumaksuga – kink või kasumieraldis ning samuti eelnevaga seotud raamatupidamisdokumentide vormistamisele.

Helmut Pikmets juhib Advokaadibüroo Paul Varul büroo maksuvaldkonda ning omab pikaajalist kogemust maksuvaidlustes. Samuti on ta osalenud mitmetes olulistes ja Eesti kohtupraktikas põhimõttelise tähtsusega kohtuasjades (nt. Sylvesteri juhtum).

Konverentsi programmiga saab tutvuda siin.

Maksuõiguse valdkonna kontaktisik:
Helmut Pikmets

vandeadvokaat ja partner

Tel: +372 626 4300
helmut.pikmets@varul.ee

Tallinna kontor
Ahtri 6A
10151 Tallinn
Tel: 626 4300
Faks: 626 4306
Tartu kontor
Kaluri 2
51004 Tartu
Tel: 730 1610
Faks: 730 1620
2009 © Advokaadibüroo Paul Varul. Kõik õigused kaitstud